Realizacje

O stowarzyszeniu

W dniu 2 lutego 2015 roku uchwałą członków założycieli powołane zostało Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica. Członkami Stowarzyszenia zostały osoby od dawna mieszkające na terenie Sołectwa jak i osoby napływowe, które przybyły z różnych miast Śląska i osiedliły się tutaj.
Dzisiaj Stowarzyszenie liczy ponad 30 członków, a ich liczba stale rośnie.

11

Podstawowymi celami powołania Stowarzyszenia była integracja i aktywizacja lokalnej społeczności. Szczegółowe cele Stowarzyszenia zostały opisane w Statucie.
Numer KRS Stowarzyszenia : 0000555946
Oba dokumenty znajdują się w zakładce DOKUMENTY.

Aby zobaczyć co udało się zrobić Stowarzyszeniu przez 8 miesięcy proszę zaglądnąć do poniższej prezentacji. Miłej lektury.

Nasze osiem miesięcy prezentacja