Karta Zgłoszeniowa

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie załączonej Karty zgłoszeniowej.