Regulamin biegu

Bieg odbędzie się wg niżej zamieszczonego Regulaminu biegu.