Galeria 2018 – Dożynki 2018′

Tak, tak, to już kolejny, 3 -ci raz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy – Sośnica zorganizowało sołeckie Dożynki.

Tak zapraszaliśmy mieszkańców sołectwa :

I rzeczywiście się udało.???

Mieszkańcy skorzystali z zaproszenia i przyszło mnóstwo ludzi…..???

 

Impreza została zrealizowana w ramach zadania publicznego nr 524.23.18

Dożynki Dyrdy 2018′ zostały współfinansowane przez UM Woźniki i sołectwo Dyrdy-Sośnica.