Galeria 2016 – Dzieci w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie


Dzieci w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

W lecie 2016 roku Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd dzieci z sołectwa  do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie plakat Centrum Kopernik.

Wynajętym busem do Centrum pojechało 20 dzieci i 3 opiekunów / wolontariuszy.

Wyjazd przygotowała znakomicie Grażyna Puto (Skarbnik). Bardzo jej pomagała w opiece nad dziećmi Agnieszka Szatan z naszego Stowarzyszenia.

Największym wyzwaniem było upilnowanie dzieci …. i ścieżki zwiedzania, bo zainteresowania dzieci były różne, a atrakcjom końca nie było.


Centrum Kopernika w Warszawie , to :

WYSTAWY

W Koperniku znajduje się sześć wystaw stałych :

Nowy świat w ruchu

Człowiek i środowisko

Korzenie cywilizacji

Strefa światła

Re: generacja

Teatr wysokich napięć

Laboratoria

Laboratorium fizyczne

Pracownia robotyczna

Laboratorium chemiczne

Laboratorium biologiczne

Warsztaty

Warsztaty dla nauczycieli

Warsztaty familijne

Miniwarsztaty

Majsternia

Klub Młodego Odkrywcy

Planetarium

Pod jednym niebem

Ziemia, Księżyc i Słońce

Halo Ziemia


 

Wyjazd do Centrum został objęty patronatem Burmistrza Woźnik. 

Wyjazd współfinansowany ze środków pozyskanych poza konkursem z Urzędu Gminy Woźniki.