Galeria 2016 – Dajmy się poznać poprzez stronę Internetową

Dajmy się poznać poprzez stronę Internetową.

www.dyrdy-sośnica.pl

Odwiedźcie nasze urokliwe małe sołectwo, otoczone z wszystkich stron wspaniałym lasem, w którego środku znajdziecie  niejedno fantastyczne, urokliwe, romantyczne  jeziorko …..

I odwiedźcie też naszą stronę Internetową.

Zobaczycie co zrobiliśmy dla tych wspaniałych ludzi w tym wspaniałym miejscu do życia.

Zobaczycie ludzi z sołectwa Dyrdy-Sośnica, jak wypoczywają, jak się bawią, czym zajmują się w wolnym czasie Oni  i ich dzieci.

I co organizuje dla nich nasze Stowarzyszenie z pomocą finansową Urzędu Miasta Woźniki.

Zadanie „Dajmy się poznać poprzez stronę Internetową zostało współfinansowane ze środków pozyskanych w ramach konkursu z Urzędu Gminy Woźniki.